Co byste měli o smlouvách vědět.

Co je smlouva?

Smlouva je souhlasný projev vůle alespoň dvou stran. V našem případě se jedná např. o prodávajícího a kupujícího, pronajímatele a nájemce, dárce a obdarovaného.

Smlouva vzniká v okamžiku, kdy si strany ujednají její obsah, tedy úplným a bezpodmínečným přijetím návrhu.

Smluvní právo stojí na smluvní svobodě. To znamená, že si můžete zvolit, zda a s kým smlouvu uzavřete.

Dále můžete zvolit např. předmět nebo formu smlouvy. Samotné smlouvy můžeme dělit na úplatné (kupní) a bezúplatné (darovací), asynallagmatické (darovací) a synallagmatické (kupní), jednorázové (kupní) a trvající (nájemní).

K zvláštním druhům patří smlouva fixní, adhezní nebo smlouva o smlouvě budoucí. Účinky smluv jsou jen vůči smluvním stranám (inter partes), což je hlavním rozdílem oproti věcným právům, která působí vůči všem (erga omnes).