Domluvili jste se a považujete za ztrátu času podepisovat smlouvy?

Co na to zákon

Občanský zákoník vychází ze zásady bezformálnosti.

To znamená, že si smluvní strany mohou zvolit, zda bude smlouva uzavřena písemně či nikoliv.

Často si to ani neuvědomíme, ale i pouhé koupení rohlíku je kupní smlouvou, kdy prodávající musí odevzdat předmět smlouvy (rohlík) a kupující musí zaplatit kupní cenu.

A jak je to u nemovitostí?

Ale jak je to u pozemků, bytů a jiných nemovitých věcí? Zde § 560 občanského zákoníku jasně stanovuje, že písemnou formu vyžaduje právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší. Zákon také vyžaduje podpis smluvních stran na téže listině.