Náležitosti smluv můžeme rozdělit do tří skupin:

  • podstatné,
  • pravidelné,
  • nahodilé.

Podstatné náležitosti smlouvy

Podstatné náležitosti jsou ty, které smlouva musí mít a jsou pro existenci právního jednání nezbytné. Může se jednat o formální náležitosti, kterou je především písemná forma, a obsahové náležitosti. Vždy je nutné se seznámit s právní úpravou daného smluvního typu, aby smlouva splňovala všechny zákonné požadavky a byla platná.

Mezi podstatné náležitosti kupní smlouvy (§ 2079 a násl. občanského zákoníku) patří:

  • určení smluvních stran,
  • jejich identifikační údaje,
  • předmět smlouvy včetně určení množství (velikosti bytu) a ceny.

Pravidelné náležitosti

Tyto se ve smlouvách zpravidla vyskytují, ale nevadí, když chybí. Těmito náležitostmi jsou např. pokutyza včasné nezaplacení nebo záruční podmínky.

Nahodilé náležitosti

Náležitosti nahodilé jsou ve smlouvě obsaženy jen zřídka. Může jít o různé podmínky nebo doložení času.